top of page
Kezdés
Adatvédelmi nyilatkozat
Kapcsolat

R. Kárpáti Péter és barátai

ADATVÉDELMI  NYILATKOZAT

RebekArt Produkció Kft.

 

Adatkezelési tájékoztató

 

2019 november 5.

 

 

 

Általános tájékoztatás

 

A nemzeti és az európai jog rendelkezései alapján Önt az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

 

A jelen adatkezelési tájékoztató hatálya kiterjed weboldalunk és telefonos ügyfélszolgálatunk használatára. A RebekArt Produkció Kft. tiszteltben tartja a weboldal minden látogatójának és minden vásárlójának személyiségi jogait és személyes adatokhoz fűződő jogait.  

 

 

Az adatkezelés célja

 

A RebekArt Produkció Kft. gazdasági társaság, mely műsorok, rendezvények értékesítésével és lebonyolításával foglalkozik. A RebekArt Produkció Kft. a személyes adatok kezelését kizárólag e tevékenység gyakorlása során – hozzájárulás alapján – végzi.

 

Az Ön személyes adatait a RebekArt Produkció Kft. ügyfél adatbázisa tartalmazza. Az adatbázis fellett az ellenőrzést a RebekArt Produkció Kft. végzi. Az általunk kezelt adatok: az Ön neve, e-mail címe, telefonszáma, az általunk személyesen gyűjtött adatokból és más forrásokból (pl. üzleti partnereinktől, műsorszervezői honlapról) szerzett adatokból állnak össze. Az Ön adatai az Ön által adott megrendelés teljesítése és az Önnel való kapcsolattartás érdekében kerülnek felhasználásra, beleértve a visszaélések megelőzését és a jogszabályi előírások maradéktalan teljesítését.

 

Az Ön személyes adatait marketing célokra használjuk. A RebekArt Produkció Kft.  harmadik fél üzleti ajánlatát kizárólag a saját rendszerén keresztül továbbítja Önnek, személyes adatai harmadik fél részére történő átadása nélkül. Amennyiben Ön megtiltja üzleti partnereink kereskedelmi ajánlatainak az Ön címére történő közvetítését és a továbbiakban nem kíván kereskedelmi ajánlatokat kapni a RebekArt Produkció Kft.-től, illetve amennyiben adataiba be kíván tekinteni, úgy az info@rebekart.hu elektronikus levelezési címen, vagy telefonon a +36 30 973 6169-es számon tud kapcsolatba lépni.     

 

Az Ön írásbeli kérelmére a RebekArt Produkció Kft. tájékoztatást ad az Ön RebekArt Produkció Kft.   által kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről

 

Ha a RebekArt Produkció Kft. által kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a RebekArt Produkció Kft. rendelkezésére áll, a személyes adatot a RebekArt Produkció Kft. helyesbíti. Személyes adatainak helyesbítését írásban és telefonon Ön is bármikor kérheti.

 

A RebekArt Produkció Kft. a személyes adatát törli, ha

a) kezelése jogellenes;

b) Ön kéri;

c) az adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

 

A RebekArt Produkció Kft. köteles nyilvántartást vezetni az előforduló adatvédelmi incidensekről. E nyilvántartásnak tartalmaznia kell az incidenssel érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket.

 

 

Az adatkezelés jogalapja

 

Az adatkezelés jogalapja a 2001. évi CVIII. törvény.

 

 

Biztonságos online környezet
 

A RebekArt Produkció Kft. megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az Ön adatai elvesztésének, megsemmisülésének, nem szándékolt megváltozásának vagy harmadik személy általi jogosulatlan megszerzésének megelőzéséhez szükségesek.

 

 

Az Ön e-mail címe

 

Az Ön e-mail címét kizárólag előzetes hozzájárulása birtokában vagy abban az esetben használjuk kereskedelmi célra, ha Ön e-mail címét megrendeléséhez kapcsolódóan bocsátja rendelkezésünkre. Az Ön e-mail címét semmilyen módon nem adjuk át harmadik személy vagy üzleti partnereink részére. Kereskedelmi hírleveleinkről Ön bármikor leiratkozhat az üzenetben található linken keresztül.

 

 

Cookie-k

 

A RebekArt Produkció Kft.  hírleveleiben és weboldalán nem gyűjt un. „cookie”-kat semelyik partnertől.

 

 

Jogorvoslatok

 

A Hatóságnál bejelentéssel Ön vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

 

Ön jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a megyei bíróság, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az Ön választása szerint - az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti megyei bíróság előtt is megindítható.

 

 

Az adatkezelő adatai, elérhetősége

 

Név: RebekArt Produkció Kft.

Bejegyzett székhely: 2162 Őrbottyán, Dózsa Gy. u. 22.

Cégjegyzékszám: 13-09-201822

Adószám: 24174493-2-13

Telefon: +36 30 973 6169

Honlap: www.rebekart.hu

E-mail: info@rebekart.hu

KAPCSOLAT
email-icon.png
face.png
telefon.png
+36 30 973 6169
bottom of page